Farsça

Tercüme

hero
Tercüme / Çeviri
Farsça Tercüme
Hizmet Sağlayıcı
Sincan Tercüme

Farsça Tercüme Nedir?

Farsça ve Türkçe, aynı dil ailesine ait olan Hint-Avrupa dil ailesine bağlı dillerdir.

Farsça'dan Türkçe'ye tercüme, Farsça dilinde yazılmış bir metni Türkçe'ye çevirme işlemidir. Bu çeviri süreci, metindeki anlamı ve ifadeleri korumak, hedef dilin dil kurallarına ve kültürel öğelerine uygun şekilde aktarmak amacıyla gerçekleştirilir.

Farsça ve Türkçe, aynı dil ailesine ait olan Hint-Avrupa dil ailesine bağlı dillerdir. Bu nedenle, bazı benzerlikler olmasına rağmen her iki dil arasında da farklılıklar mevcuttur. Bu nedenle, doğru ve etkili bir tercüme için dil bilgisi, kültürel anlayış ve dilin günlük kullanımına hakimiyet gereklidir.

Hemen Teklif İsteyin! |+90 (545) 267 17 47

Farsça'dan Türkçe'ye tercüme birçok amaçla gerçekleştirilebilir. İşte bu tercümelerin yaygın nedenlerinden bazıları:

 • Ticaret ve İş İlişkileri: İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi nedeniyle, ticari belgeler, anlaşmalar, sözleşmeler, faturalar ve diğer iş dokümanları tercüme edilir.

 • Hukuki Belgeler: İki ülke arasındaki yasal işlemler ve hukuki ilişkiler nedeniyle, yasal belgeler, sözleşmeler, mahkeme kararları gibi belgeler tercüme edilir.

 • Tıbbi ve Sağlık İçerikleri: Tıp alanında, tıbbi raporlar, hastane kayıtları, ilaç prospektüsleri ve sağlıkla ilgili diğer belgeler tercüme edilir.

 • Eğitim ve Akademik İlişkiler: Eğitim alanında, akademik çalışmalar, öğrenci belgeleri, akademik makaleler ve eğitim materyalleri tercüme edilebilir.

 • Turizm ve Seyahat: Turizm sektöründeki faaliyetler nedeniyle, turistik belgeler, otel rezervasyonları, tur programları ve seyahat belgeleri tercüme edilir.

 • Kültürel Etkileşim: Farsça edebiyat eserleri, şiirler, kültürel belgeler ve sanatsal içerikler, Türkçe konuşan topluluklarla kültürel etkileşim için tercüme edilebilir.

 • Bilimsel ve Akademik İçerikler: Bilimsel araştırmalar, makaleler ve bilimsel içeriklerin daha geniş bir kitleye ulaşması için tercüme edilir.

 • Medya ve Eğlence: Film altyazıları, televizyon programları, haberler ve eğlence içerikleri tercüme edilir.

 • Farsça'dan Türkçe'ye tercüme ihtiyacı, iki ülke arasındaki ilişkiler, ticari işbirliği, turizm, kültürel etkileşim ve bilimsel işbirliği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tercüme, metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve hedef dildeki kitleye etkili bir şekilde ulaşmasını sağlamak için önemlidir.

Farsça Türkçe Tercüme Nasıl Yapılır?

 • 1-

  Dil Bilgisi ve Kelime Bilgisi:D İyi bir tercüme için Farsça dil bilgisine ve kelime dağarcığına hakim olmak önemlidir. Tercüme yaparken, Farsça cümlenin yapısını anlamak ve uygun Türkçe karşılığını bulmak gerekir.

 • 2-

  Metni Anlama: Tercüme yapacağınız metni iyi anlayın. Metni yüzeysel olarak değil, içeriğini ve anlamını kavrayarak çevirin.

 • 3-

  Çeviri Yöntemi: Tercüme yapmak için iki temel yöntem vardır: kelime kelime çeviri ve anlam bazlı çeviri. Kelime kelime çeviri, kelime anlamlarını birebir çevirerek yapılırken, anlam bazlı çeviri metnin anlamını koruyarak uygun Türkçe ifadelerle ifade edilmesini sağlar. Metnin türüne ve amacına bağlı olarak hangi yöntemi kullanacağınıza karar verin.

 • 4-

  Dil Düzeyine Uygunluk: Çeviri yaparken, hedef dil olan Türkçe'nin dil düzeyine uygun olmasına dikkat edin. Eğer hedef kitle, uzmanlık gerektiren bir konuda değilse, mümkün olduğunca basit ve anlaşılır bir dil kullanın.

 • 5-

  Kültürel Farklılıklar: Farsça ve Türkçe kültürel olarak farklı toplumların dilleridir. Metinde geçen kültürel referansları anlamak ve gerektiğinde hedef kültüre uygun şekilde ifade etmek önemlidir.

 • 6-

  Uygunluk ve Doğallık: Tercüme metni, hedef dil olan Türkçe'de doğal ve akıcı bir şekilde okunmalıdır. Farsça kökenli bir metin, Türkçe'de de anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılarak ifade edilmelidir.

 • 7-

  Konu Alanı: Tercüme yapılacak metnin konusu ne olursa olsun, o alandaki terminolojiye hakimiyet önemlidir. Özellikle teknik, hukuki, tıbbi veya bilimsel metinlerde doğru terimlerin kullanılması gereklidir.

 • 8-

  Profesyonel Destek: Özellikle uzmanlık gerektiren veya resmi belgelerin tercümesi söz konusu ise, profesyonel tercümanlardan veya tercüme hizmeti sağlayan firmalardan destek almak önemlidir.

 • Sonuç olarak, Farsça'dan Türkçe'ye tercüme yaparken dil bilgisi, anlamın korunması, kültürel uygunluk ve konu alanına hakimiyet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak doğru, güvenilir ve akıcı tercümeler elde etmek önemlidir. Tercüme süreci, dil bilgisi ve kültürel anlayışı gerektiren bir süreç olduğundan, özellikle uzmanlık gerektiren veya önemli belgelerin tercümesi için profesyonel tercümanlardan destek almak, başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Farsça Türkçe En Çok Tercümesi Yapılan Belgeler Hangileridir?

 • 1-

  Ticaret ve İş Dünyası: İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle ticaret belgeleri, anlaşmalar, teklifler, faturalar, sözleşmeler ve iş planları gibi belgeler sık sık tercüme edilir.

 • 2-

  Hukuki Belgeler: İki ülke arasındaki hukuki ilişkiler nedeniyle, hukuki belgeler, yasal metinler, mahkeme kararları ve diğer yasal belgeler tercüme edilir.

 • 3-

  Tıbbi Belgeler: Tıp alanında, tıbbi raporlar, sağlık bilgileri, ilaç prospektüsleri ve diğer tıbbi belgeler tercüme edilebilir.

 • 4-

  Eğitim Belgeleri: Eğitim alanında, akademik transkriptler, diplomalar, öğrenci belgeleri ve eğitim materyalleri tercüme edilebilir.

 • 5-

  Turizm ve Seyahat İlgili Belgeler: İran'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den İran'a gelen turistik belgeler, otel rezervasyonları, tur programları ve seyahat belgeleri gibi turizm ve seyahatle ilgili belgeler tercüme edilir.

 • 6-

  Medya ve İletişim: Farsça medya içerikleri, haberler, makaleler ve diğer yazılı ve görsel medya içerikleri Türkçe'ye tercüme edilerek daha geniş bir kitleye hitap edebilir.

 • 7-

  Kültürel ve Sanatsal İçerikler: İran ve Türkiye'nin zengin kültürel mirası nedeniyle, kültürel etkinlikler, sanatsal eserler, edebi metinler ve kültürel içerikler, farklı kültürlere açılmak amacıyla tercüme edilebilir.

 • 8-

  Bilimsel ve Teknik İçerikler: Bilimsel ve teknik alanlarda yazılmış makaleler, araştırmalar ve teknik dokümanlar tercüme edilerek bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağlar.

 • 9-

  Yazışmalar ve İletişim: İki ülke arasındaki yazışmalar, mesajlar ve iletişim içerikleri tercüme edilerek daha iyi iletişim kurulabilir.

 • Profesyonel bir tercüme hizmeti, doğru ve güvenilir tercümelerin elde edilmesine yardımcı olabilir.

Tercüme

Hizmetleri

icon

Teknik Metin Tercümesi

Teknik metin tercümesi, genellikle mühendislik, bilim ve teknoloji alanlarından kaynaklanan, teknik konuları kapsayan yazılı veya sözlü materyallerin farklı diller arasında çevirisidir.

icon

Hukuki Metin Tercümesi

Hukuki metin tercümesi, hukuki belgelerin bir dilde yazılı olduğu ve başka bir dile tercüme edildiği çeviri işlemidir. Hukuki metinler, yasalar, sözleşmeler, mahkeme kararları, noter tasdikli belgeler, tüzükler ve diğer hukuki belgeler gibi çeşitli türlerde olabilir.

icon

Ticari metin tercümesi

Ticari metin tercümesi, işletmelerin ticari faaliyetleri sırasında kullandıkları belgelerin, sözleşmelerin, tekliflerin, faturaların, teklif mektuplarının, pazarlama materyallerinin, reklam metinlerinin vb. farklı dillere çevrilmesi işlemidir.

icon

Web sitesi tercümeleri

Web sitesi tercümeleri, bir web sitesinin bir dilden diğerine çevrilmesidir. Bu, web sitesinin farklı dillere yönelik kullanıcılar için daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak tanır.

icon

Tıbbi tercümeler

Tıbbi tercümeler, tıp alanındaki belgelerin bir dilden diğerine çevrilmesidir. Bu tür tercümeler, hastaların ve sağlık uzmanlarının yanı sıra ilaç şirketleri, tıbbi cihaz üreticileri, klinik araştırma kuruluşları ve sağlık kurumları gibi tıp alanındaki birçok farklı kurum ve kişi tarafından gerektirilir.

icon

Akademik tercüme

Akademik tercüme, eğitim, araştırma, bilimsel çalışma ve yayınlarda kullanılan belgelerin bir dilden diğerine çevrilmesidir. Bu tür belgeler, öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve diğer ilgili taraflar için önemlidir.

header-image
Bize Ulaşın

1. OSB. Ahi Evran Mahallesi ASO Bulvarı Sinova
İş Merkezi Kat: 1 No: 4/52 Sincan/ANKARA

2023

Tüm hakları saklıdır.