Yeminli

Tercüme

Yeminli tercüme, resmi belgelerin yabancı dillere çevirisinin yapıldığı ve bu çevirinin yeminli tercümanlar tarafından onaylandığı bir tercüme türüdür.

Yeminli tercüme, çevirisi yapılan belgenin hukuki geçerliliğini ve doğruluğunu garanti altına almak için yapılan bir işlemdir. Yeminli tercüme, bir belgenin kaynak dilden hedef dile resmi olarak çevrilmesidir ve yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Yeminli tercümanlar, hukuki veya resmi belgelerin tercümesini yapmak için yetkilendirilmiş ve Noterlerde veya mahkemelerde belirli bir yemin ile sorumluluk almış kişilerdir.


Yeminli tercümanlar, çeviriyi doğru, tam ve güvenilir bir şekilde yapmak için gereken mesleki ve teknik bilgiye sahiptirler. Ayrıca, tercüme işleminin doğruluğuna ilişkin bir beyanname imzalarlar ve yemin ederler.


Yeminli tercüme, mahkeme kararları, resmi evraklar, pasaportlar, diplomalar, doğum belgeleri, evlilik belgeleri, akademik belgeler, patentler, sözleşmeler ve diğer resmi belgeler gibi hukuki, idari belgelerin tamamı yeminli tercümanlar tarafından yapılarak imzalanır ve mühürlenir. Böylece, çevirinin doğruluğu, yeminli tercümanın imzası ve mührü ile garanti altına alınmış olur.

Tercüme

Hizmetleri

header-image
Bize Ulaşın

1. OSB. Ahi Evran Mahallesi ASO Bulvarı Sinova
İş Merkezi Kat: 1 No: 4/52 Sincan/ANKARA

2023

Tüm hakları saklıdır.