Hizmetlerimiz

Tercüme

Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercüme, resmi belgelerin yabancı dillere çevirisinin yapıldığı ve bu çevirinin yeminli tercümanlar tarafından onaylandığı bir tercüme türüdür. Yeminli tercüme, çevirisi yapılan belgenin hukuki geçerliliğini ve doğruluğunu garanti altına almak için yapılan bir işlemdir.

Yazılı Tercüme

Bir dilden diğerine yapılan çevirinin en yaygın ve en eski yöntemlerinden biridir. 

Tercüman, kaynak metni anlamak için detaylı bir okuma yapar ve ardından hedef dili kullanarak kaynak metni çevirir. Sonrasında, çevirinin doğruluğunu kontrol ederek belgeyi tamamlar. 

Yazılı tercüme işlemi, kaynak metnin dili, konusu ve uzunluğuna bağlı olarak farklı sürelerde tamamlanabilir.

header-image

Sözlü Tercüme

Sözlü tercüme, bir dilden diğerine yapılan anlık çeviri işlemidir. Bu tercüme türünde, tercüman kaynak dildeki konuşmacının söylediklerini hedef dildeki dinleyicilere anında aktarır.Sözlü tercüme, konferanslar, seminerler, iş toplantıları, görüşmeler ve diğer benzeri etkinliklerde kullanılabilir. 

Genellikle simultane tercüme veya ardıl tercüme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. 

header-image

Teknik Metin Tercümesi

Teknik metin tercümesi, genellikle mühendislik, bilim ve teknoloji alanlarından kaynaklanan, teknik konuları kapsayan yazılı veya sözlü materyallerin farklı diller arasında çevirisidir.

Bu tür metinler, özel terminoloji, formülasyonlar, kısaltmalar ve belirli bir dilin dilbilgisel özellikleri gibi özellikler içerir.

header-image

Öne Çıkan Hizmetlerimiz

YAZILI TERCÜME

Yazılı tercüme, bir yazının kaynak dildeki sözcüklerinin ve cümlelerinin hedef dile doğru bir şekilde çevrilmesidir. Yazılı tercüme, bir dilden diğerine yapılan çevirinin en yaygın ve en eski yöntemlerinden biridir.

daha fazlası →
SÖZLÜ TERCÜME

Sözlü Tercüme, bir dilden diğerine yapılan anlık çeviri işlemidir. Bu tercüme türünde, tercüman kaynak dildeki konuşmacının söylediklerini hedef dildeki dinleyicilere anında aktarır.

daha fazlası →
YEMİNLİ TERCÜME

Yeminli tercüme, resmi belgelerin yabancı dillere çevirisinin yapıldığı ve bu çevirinin yeminli tercümanlar tarafından onaylandığı bir tercüme türüdür.

daha fazlası →
header-image
Bize Ulaşın

1. OSB. Ahi Evran Mahallesi ASO Bulvarı Sinova
İş Merkezi Kat: 1 No: 4/52 Sincan/ANKARA

2023

Tüm hakları saklıdır.